Billede af en gruppe elever der udfører en opgave på portøruddannelsen.

Udtrukne eksamens - og prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne eksamens- og prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

Brøndby

Prøve uge 23

Hold                                                           Prøvefag

BX2201ga205/BX2201ga206                  Fysik

BX2201gp205/BX2201gp206                 Psykologi

København

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Brøndby

Hold                          Fag

bx1908p4bx4            Idehistorie 13.06.2022

bx1908p4bx4            Matematik 15.06.2022

bx1908p4bx4            Samfundsfag 17.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby

Prøve uge 10

Hold                                           Prøvefag

SSH 2101 hold 2                   Social- og sundhedshjælperens rolle

Bm2101h3m2

 

SSH 2101 hold 3                 Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

Bm2101h3m3

Gladsaxe

Prøve uge 10

Hold                                          Prøvefag

SSH 2101 hold 1

gl2101h3m1                           Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

 

SSH 2101 hold 2

gl2101h3m2                          Personlighjælp, omsorg og pleje

Herlev

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                                            Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje               Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                                                           Pulje     Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge 8

Hold                                         Prøvefag

bl2001p4m1                           Kommunikation i den pædagogiske praksis

 

Prøve uge

Hold                                         Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

Brøndby

Prøve uge 23

Hold                                                       Prøvefag

bm2201gh20m1 /bm2201ga20m1      Dansk

bm2201gh20m2 /bm2201ga20m2    Naturfag

bm2201gh20m3 /bm2201ga20m3    Naturfag

bm2201gh20m4 /bm2201ga20m4    Dansk

Prøve uge 23

Hold                                                               Prøvefag

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 1   Naturfag

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 2   Dansk

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 3   Dansk

Gladsaxe

Prøve uge 23

Hold                                                 Prøvefag

gl2201ga20m1/gl2201gh20m1     Dansk

gl2201ga20m2/gl2201gh20m2    Naturfag

 

Frederikssund

Prøve uge 23

Hold                                                Prøvefag

fl2201ga20m1/vl2201gh20m1      Naturfag

Helsingør

Prøve uge 23

Hold                                Pulje                 Prøvefag

08-06-22 h 2201g                3                      Dansk

Herlev

Prøve uge 23

Hold                                                           Prøvefag

vl2201ga20m1/vl2201gh20m1                Naturfag

Hillerød

Prøve uge 23

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hu2201ga                                     1                        Naturfag

København

Prøve uge 23

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

km2201g                                     1                       Naturfag

kb2201g                                      2                       Dansk

kd2201g                                      3                       Naturfag

Brøndby

Prøve uge 22

Hold                                                       Prøvefag

bm2201gh20m1 /bm2201ga20m1       Dansk

bm2201gh20m2 /bm2201ga20m2     Naturfag

bm2201gh20m3 /bm2201ga20m3     Naturfag

bm2201gh20m4 /bm2201ga20m4    Dansk

 

Brøndby

Prøve uge 23

Hold                                                       Prøvefag

bm2201gh20m1 /bm2201ga20m1      Dansk

bm2201gh20m2 /bm2201ga20m2    Naturfag

bm2201gh20m3 /bm2201ga20m3    Naturfag

bm2201gh20m4 /bm2201ga20m4    Dansk

Prøve uge 23

Hold                                                               Prøvefag

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 1   Naturfag

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 2   Dansk

bm2201ghonm7/bm2201gaonm7-hold 3   Dansk

Gladsaxe

Prøve uge 23

Hold                                                 Prøvefag

gl2201ga20m1/gl2201gh20m1     Dansk

gl2201ga20m2/gl2201gh20m2    Naturfag

 

Frederikssund

Prøve uge 23

Hold                                                Prøvefag

fl2201ga20m1/vl2201gh20m1      Naturfag

Helsingør

Prøve uge 23

Hold                                Pulje                 Prøvefag

08-06-22 h 2201g                3                      Dansk

Herlev

Prøve uge 23

Hold                                                           Prøvefag

vl2201ga20m1/vl2201gh20m1                Naturfag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hr2201gh                                   2                        Dansk

 

København

Prøve uge 23

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

km2201g                                     1                       Naturfag

kb2201g                                      2                       Dansk

kd2201g                                      3                       Naturfag

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                    Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                              Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                             Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.