Udtrukne eksamens - og prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne eksamens- og prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

Brøndby

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge 23

Hold                                                       Prøvefag

bm1808p4bx4                         Samfundsfag B mundtlig d. 7-8. juni 2021

bm1808p4bx4                         Dansk A mundtlig d. 11. juni 2021

 

Prøve uge 25

Hold                                                             Prøvefag

bm1808p4bx4                                            Bevægelse og idræt

 

Prøve uge

Hold                                                             Prøvefag

 

 

 

Brøndby

Prøve uge  37

Hold                                           Prøvefag

bm2008hm1                             Social og sundhedshjælperens rolle

bm2008hm2                            Personlig hjælp- omsorg og pleje

bm2008hm3                            Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

Gladsaxe

Prøve uge 37

Hold                                          Prøvefag

gl2101hm1                                  Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

Herlev

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge 39

Hold                                                            Prøvefag

ns2008h ord                                                  Personlig hjælp-omsorg og pleje

Hillerød

Prøve uge 39

Hold                               Pulje               Prøvefag

hr2008h ord                        1                    Social- og sundhedshjælperens rolle

hr2008h ord                       2                    Mødet med borgeren

hr2101h afk                                               Mødet med borgeren

København

Prøve uge 37

Hold                                              Pulje               Prøvefag

km2007h  ord                                   1                      Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

km2007h ord + km2110h afk        2                     Mødet med borgeren

Brøndby

Prøve uge 36

Hold                                         Prøvefag

bl2008ph1                                 Digital kultur

Prøve uge

Hold                                         Prøvefag

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge 35

Hold                                                Prøvefag

hr1908p og hr2001p                       Dansk og Samfundsfag

 

Prøve uge 36

Hold                                                Prøvefag

hr1908p                                             Digital Kultur

København

Prøve uge 36

Hold                                            Prøvefag

kc1908p                                        Natur og udeliv

 

Prøve uge

Hold                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

Brøndby

Prøve uge 37

Hold                                                      Prøvefag

bm2105ghonm7/bm2105gaonm7

Eksamenshold 1                                      Naturfag

Eksamenshold 2                                    Dansk

 

Gladsaxe

Prøve uge 38

Hold                                                 Prøvefag

gl2105ga+h 20m1                             Dansk

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                Pulje                Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge 37

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

ht2105a                                     1                         Dansk

hr2105gh                                 2                         Naturfag

København

Prøve uge 37

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2105ga+h                               1                       Naturfag

kl2105ga                                    2                       Dansk

kl2105ga                                    3                       Naturfag

kl2105gh                                   4                       Dansk

kl2105gh                                   5                       Dansk

 

Brøndby

Prøve uge 37

Hold                                                      Prøvefag

bm2105ghonm7/bm2105gaonm7

Eksamenshold 1                                      Naturfag

Eksamenshold 2                                    Dansk

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                  Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                            Prøvefag

 

 

Hillerød

Prøve uge 37

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

ht2105a                                     1                         Dansk

hr2105gh                                 2                         Naturfag

København

Prøve uge 37

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2105ga+h                               1                       Naturfag

kl2105ga                                    2                       Dansk

kl2105ga                                    3                       Naturfag

kl2105gh                                   4                       Dansk

kl2105gh                                   5                       Dansk

 

 

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge 23

Hold                               Pulje                 Prøvefag

h 2101gp                                                       Dansk

København

Prøve uge 23

Hold                                Pulje                 Prøvefag

kc2101gp                             1                         Dansk

kc2101gp                             2                        Dansk

 

Prøve uge 24

Hold                                Pulje                 Prøvefag

bl2008gp h1                                                   Psykologi

bl2008gp h2                                                  Fysik

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

ns2101g1                                            Dansk

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

hr2101g1x                                                      Dansk C

h 2101g1                                1                       Dansk

h 2101g1                                2                       Dansk

København

Prøve uge – 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

kl2101g1x                            1                          Engelsk C

Hold                                Pulje                 Prøvefag

k 2101g1                            1                           Dansk

k 2101g1                            2                           Dansk

k 2101g1                            3                           Dansk

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.