Billede af en gruppe elever der udfører en opgave på portøruddannelsen.

Udtrukne eksamens - og prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne eksamens- og prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

Brøndby

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

København

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Brøndby

Uge

Hold                          Fag                   Prøvedag

 

 

Brøndby

Uge

Hold                          Fag                                                          Prøvedag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby

Prøve uge 42

Hold                                          Prøvefag

bm2201h3afkm1                        Personlig hjælp, omsorg og pleje

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                          Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                                            Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje               Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                            Pulje                   Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                           Prøve dag                 Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                           Prøve dag                 Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

Brøndby

Prøve uge 

Hold                                                       Prøvefag

 

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                                  Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                                       Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                                          Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge 

Hold                                                       Prøvefag

 

Prøve uge 

Hold                                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                                 Prøvefag

 

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

 

København

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                    Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                              Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                             Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.