Udtrukne eksamens - og prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne eksamens- og prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

København

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

–             –                        –

 

Hillerød

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

–            –                        –

Brøndby

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge  38

Hold                                           Prøvefag

bm1908h Hold 1                            Mødet med borgeren

bm1908h Hold 2                            Social- og sundhedshjælperens rolle

bm1908h Hold 3                            Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                          Prøvefag

Herlev

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge 40

Hold                               Pulje               Prøvefag

hn1908h                              1                  Social og sundhedshjælperens rolle

hn1908h                             2                  Mødet med borgeren

Prøve uge 41

Hold                               Pulje               Prøvefag

hs2001h afk 3 mdr                                    Personlig hjælp- omsorg og pleje

København

Prøve uge 40

Hold                               Pulje               Prøvefag

km1908h                              1                     Social og sundhedshjælperens rolle

km1908h                              2                     Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                         Prøvefag

Prøve uge

Hold                                         Prøvefag

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                                Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                                 Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                Pulje                Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge  39

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hu2004g                                        2                     Dansk

hu2004g                                        3                     Naturfag

København

Prøve uge 39

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2004g                                        1                      Dansk

kl2004g                                        2                     Dansk

kl2004g                                        3                     Naturfag

kl2004g                                        4                     Naturfag

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                  Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                            Prøvefag

 

 

Hillerød

Prøve uge  39

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hu2004g                                        2                     Dansk

hu2004g                                        3                     Naturfag

København

Prøve uge 39

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2004g                                        1                      Dansk

kl2004g                                        2                     Dansk

kl2004g                                        3                     Naturfag

kl2004g                                        4                     Naturfag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje                 Prøvefag

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

 

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.