Udtrukne eksamens - og prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne eksamens- og prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

Brøndby

Prøve uge 51

Hold                                Pulje                 Prøvefag

bl2008g1x4                                                   Samfundsfag

 

København

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

–             –                        –

 

Hillerød

Prøve uge –

Hold                                Pulje                 Prøvefag

–            –                        –

Brøndby

Prøve uge 50

Hold                                                             Prøvefag

bm1708a4u1                                                   Skriftlig Dansk A

 

Prøve uge 51

Hold                                                             Prøvefag

bm1708a4u1                                                  Skriftlig Engelsk A

bm2008a1x                                                    Kom/IT

bm2008p1x                                                    Kom/IT

 

Prøve uge 3

Hold                                                       Prøvefag

bm1808p3u4                                             05732 Idéhistorie B MDT

bm1708a4u1                                             04809 Samfund B MDT

bm1708a4u1                                             04808 Matematik A  MDT

bm1808a3u1                                            06689 Engelsk B        MDT

bm1808a3u1                                            06872 Biologi C  MDT

m1808p3u4                                             06872 Biologi C MDT

 

Prøve uge 4

Hold                                                        Prøvefag

bm1708a4u1                                          04801 Dansk A       MDT

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Brøndby

Prøve uge 9

Hold                                           Prøvefag

bm2001h31                               Sundhedsfremme- forebyggelse og rehabilitering

bm2001h32                              Personlig hjælp – omsorg og pleje

Gladsaxe

Prøve uge 9

Hold                                          Prøvefag

gl2001h31                                  Personlig hjælp – omsorg og pleje

gl2001h32                                  Mødet med borgeren

Herlev

Prøve uge

Hold                                           Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge 10

Hold                                           Prøvefag

ns2001h                                      Personlig hjælp – omsorg og pleje

Hillerød

Prøve uge 10

Hold                               Pulje               Prøvefag

hr2001h                                1                    Sundhedsfremme – forebyggelse og rehabilitering

hr2001h                                2                   Mødet med borgeren

Prøve uge

Hold                               Pulje               Prøvefag

 

København

Prøve uge 10

Hold                               Pulje               Prøvefag

km2001h                             1                       Mødet med borgeren

km2007h43v+u                 1                       Mødet med borgeren

km2001h                             2                      Personlig hjælp – omsorg og pleje

Brøndby

Prøve uge

Hold                                         Prøvefag

 

 

Prøve uge 8

Hold                                         Prøvefag

bl1901ph1                                 Psykologi i den pædagogiske praksis

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge 11

Hold                                                Prøvefag

hr2001p EUD og EUV3                  Natur og udeliv

 

København

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                       Prøvefag

 

 

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                                 Prøvefag

 

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                Pulje                Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                           Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge 12

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hr2011ga                                   4                           Naturfag

 

København

Prøve uge 12

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2011ga                                   1                           Dansk

kl2011ga                                   2                           Naturfag

kl2011ga                                   3                           Dansk

kl2011ga                                   4                           Naturfag

kl2011ga                                   5                           Naturfag

Brøndby

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                            Prøvefag

 

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge

Hold                                  Pulje                 Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                                            Prøvefag

 

 

Hillerød

Prøve uge 12

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

hr2011gh                                   2                          Dansk

 

København

Prøve uge 12

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

kl2011gh                                   5                          Naturfag

kl2011gh                                   6                          Dansk

kl2011gh                                   3                          Dansk

kl2011gh                                   1                          Naturfag

 

 

 

Brøndby

Prøve uge 50

Hold                                               Prøvefag

bl2008gp20m1                               Dansk

bl2008gp20m2                              Dansk

Gladsaxe

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

 

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge

Hold                               Pulje                 Prøvefag

København

Prøve uge 51

Hold                                Pulje                 Prøvefag

kc2008gp                              1                        Dansk

 

 

Brøndby

Prøve uge 2

Hold                                               Prøvefag

bl2008g11                                         Engelsk

bl2008g12                                        Dansk

Gladsaxe

Prøve uge 2

Hold                                               Prøvefag

gl2008g11                                        Dansk

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

Helsingør

Prøve uge 1

Hold                                               Prøvefag

ns2008g1                                          Dansk

Herlev

Prøve uge

Hold                                               Prøvefag

Hillerød

Prøve uge 1

Hold                                                  Prøvefag

hr2008g1                                               Dansk

hr2008g1x                                            Engelsk

København

Prøve uge 1 og 2

Hold                                Pulje                 Prøvefag

kb2008g1a                                                     Dansk

kb2008g1b                                                     Dansk

kb2008g1x                                                     Samfundsfag

 

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.