Få ind- og overblik

Om os

Her er der plads til at være, lære og levere fremtidens velfærd

Plads til at lære og være. Plads til at skabe og styrke fremtidens velfærd

SOSU H har stærke visioner, der understøttes af en handlingsorienteret bæredygtighedsstrategi og et anerkendende pædagogisk grundlag. 

Mange af vores elever er optaget af at gøre en forskel for andre. Vi er optaget af at hjælpe dem godt på vej. Det gør vi ved at skabe gode uddannelser: Elever og kursister på SOSU H er parate til at yde en livsvigtig og professionel forskel for Danmarks syge, svage, børn, unge og ældre. 

SOSU H er en statslig selvejende institution under Børne- og Undervisningsministeriet, og udbyder erhvervsuddannelser under indgangen omsorg, sundhed og pædagogik

Jeppe Rosengård Poulsen, direktør

Internationalisering

Fokus på internationale aktiviteter er med til at sikre, at vores elever får internationale kompetencer og udsyn, samt at de kan begå sig globalt. Det er også med til at sikre, at vi efterlever de overordnede formålsbeskrivelser i hhv. lov om erhvervsuddannelser samt EUD-hovedbekendtgørelsen.

SOSU H har til stadighed tilbud om internationale mobilitetsprojekter for både elever og ansatte, ligesom vi arrangerer og gennemfører studieture på både grund- og hovedforløb.

Mobilitetsaktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU’s uddannelsesprogrammer (Erasmus+ eller AUB) og foregår i et samarbejde med elevernes arbejdsgivere samt danske og udenlandske partnere.

Samarbejde

SOSU H har igennem en årrække samarbejdet med en lang række uddannelsesinstitutioner i udlandet, og vi deltager i flere internationale udviklingsprojekter og konferencer. Skolen er medlem af det internationale netværk for erhvervsuddannelser i Europa, EfVET.

Hvis du er elev og gerne vil i oplæring i udlandet, så læs mere her

For yderligere information kontakt:

Sanserummet på SOSU H.

Videnscenter for Velfærdsteknologi

Vi har mennesket i fokus når vi taler velfærd, med respekt for, at ønsker og behov er forskellige for det enkelte menneske.

Teknologien skal ikke fylde i en velfærdsteknologisk hverdag, men være med til at understøtte brugen af disse.

Love og bekendtgørelser

Hos SEVU og FEVU får du det fulde overblik over de love, bekendtgørelser, uddannelsesordninger og vejledninger, som SOSU H uddanner efter.

FEVU er fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser og SEVU er sekretariatet for velfærdsuddannelser. 

Uddannelsesudbud

SOSU H udbyder følgende uddannelser; 10. klasse, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent, samt arbejdsmarkedsuddannelse i vores Kompetencecenter. 

Whistleblowerordning

Gennem den eksterne whistleblowerordning på SOSU H, kan man indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde eller som elev. Du kan læse meget mere og foretage indberetninger på ordningens hjemmeside.