Søg nu

Se hvor og hvornår du kan starte, samt ansøgningsfrist og lidt om, hvordan du søger.

To elever smiler.

Næste uddannelsesstart

Vælg den uddannelse, du er interesseret i og eventuelt den by, du gerne vil starte i. Klik på "Læs mere" for at se ansøgningsfrist.

Her kan du gå i skole

SOSU H er Danmarks største SOSU-skole - og vi dækker et stort område omkring København og i Nordsjælland. 

To elever smiler til kameraet.

Læs mere om uddannelserne

Læs mere om uddannelserne; deres indhold, adgangskrav, varighed samt job- og videreuddannelsesmuligheder.

Lærepladsen.dk

På lærepladsen.dk finder du et samlet overblik over ledige lærepladser og du kan oprette en profil, så virksomhederne kan finde dig. Det er Undervisningsministeriet, der står for siden og det er gratis.

Vær opmærksom på, at nogle arbejdspladser ikke ønsker at modtage ansøgningen via lærepladsen.dk, men så skriver de, hvordan du kan søge.

Optagelsesprøve - hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb

Næste prøve

Næste prøvedato: 

Onsdag d. 28. juni 2023

Prøverne afholdes: 

SOSU H Brøndby

Brøndby Møllevej 4

2605 Brøndby

Tilmelding

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb, kan du tilmelde dig optagelsesprøve, hvis nedenstående kriterier er opfyldt.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du har fået en invitation i din digitale postkasse. Du skal sende en ansøgning til uddannelsen først.

Har du fået et brev i digital post om, at du kan tilmelde dig til optagelsesprøve, kan du enten:

 • Send os en mail via vejledning@sosuh.dk
 • I emnefeltet skriver du: Optagelsesprøve
 • I mailen skriver du: Jeg vil gerne tilmeldes optagelsesprøve i… 
 • Husk at skrive dit navn, men ikke dit cpr-nummer
 • Ved du, at du skal til prøve på særlige vilkår, så skriv det i mailen

Du kan også:

 • Ringe på tlf: 2510 3600 
 • Fortæl dit navn og at du ønsker at tilmelde dig optagelsesprøve
 • Fortæl, hvis du ønsker at tage prøven/prøverne på særlige vilkår
 • Ring i følgende tidsrum:
  mandag, onsdag, torsdag kl. 9-12 + 13-15 / tirsdag kl. 9-12
Prøvens niveau - se eksempler

Niveauet i optagelsesprøverne svarer til folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøver i dansk og matematik.

Se eksempler på prøvesæt;

Om prøverne

Danskprøven

Optagelsesprøven i dansk varer 2 timer.

Prøven består af 3 dele:

 1. Læsning
 2. Retstavning
 3. Skriftlig fremstilling

Du har 40 minutter til hver del. Hver besvarelse skal afleveres efter de 40 minutter er gået.

Prøven gennemføres på papir.

Du skal selv medbringe blyant, viskelæder og kuglepen.

Det er tilladt at bruge egne noter ved prøven.

Du kan låne en dansk retskrivningsordbog på skolen.

Matematikprøven

Optagelsesprøven i matematik varer 2 timer.

Det er en samlet prøve i færdigheds- og problemregning.

Du skal selv medbringe

 • Lommeregner med 4 regnearter og kvadratrod
 • Lineal
 • Vinkelmåler
 • Skriveredskaber (blyant, viskelæder og kuglepen)

Du får udleveret en formelsamling sammen med prøven.

Prøven gennemføres på papir.

Du skal skrive mellemregningerne og ikke kun resultaterne. Resultatet uden mellemregning ses som fejl.

Det er tilladt at bruge egne noter ved prøven.

Prøveregler

Til optagelsesprøver gælder følgende regler: 

Du må ikke få hjælp fra andre til at besvare prøven.

Du må ikke hjælpe andre med at besvare prøven.

Du må ikke benytte andre hjælpemidler end dem er er beskrevet ovenfor, eller som du får stillet til rådighed på særlige vilkår.

Du må ikke have adgang til internettet.
(Derfor skal mobiltelefon, tablet, smartwatch og computer slukkes og lægges et anvist sted i lokale inden prøven begynder.)

Overtræder du reglerne, vil du blive bortvist fra prøven og du har brugt et af dine to prøveforsøg

Der bliver introduceret til prøverne og diverse regler for prøverne på selve dagen.

 

For sent eller syg

Hvis du kommer for sent, kan du ikke gå til prøve den pågældende dag.

Hvis du er syg, skal du ringe eller skrive til uddannelsesvejledningen. Du vil blive tilbudt en ny prøvedato.

Bedømmelse - og klagemulighed

Dine besvarelse af optagelsesprøve bliver rettet og bedømt af en ekstern censor.

Prøven vurderes bestået/ikke bestået.

Prøven og en individuel samtale indgår i en samlet vurdering af, om du kan optages på den uddannelse, du har søgt ind på.

Klagemulighed

Du kan klage senest en uge efter, at du har modtaget resultatet af din prøve.

Du kan klage over prøveforløbet, hvis du ikke synes at prøven er forløbet korrekt.

Din klage skal være individuel, skriftlig og begrundet. Du skal udfylde en klagevejledning og sende den til klage@sosuh.dk

Du kan ikke klage over bedømmelsen af din prøve.

Du kan ikke klage hvis din prøve er bestået.

Vejleder taler med to elever

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.