Erklæringer om oplæring

Erklæringer om oplæring udfyldes af oplæringsstedet ved afslutning af hver oplæringsperiode

Elev i hjemmeplejen står med en cykel.
En vejleder og SOSU assistent i hjemmeplejen.

Hvad er det?

Ved afslutning af hver oplæringsperiode udfylder oplæringsstedet en vejledende erklæring om oplæring til eleven, og sender samtidig en til skolen.

Af erklæringen fremgår om eleven har opnået oplæringsmålene og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende oplæringsperiode.

Ved afslutningen af oplæringsuddannelsen udsteder virksomheden en afsluttende erklæring om oplæring og bekræfter med sin underskrift, at oplæringsuddannelsen er gennemført og målene er nået.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen “godkendt” i et oplæringsforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt oplæringsforløb og vurderes igen.

Erklæringer om oplæring udarbejdes af FEVU og hentes på deres hjemmeside.