Arbejde med sindslidende med misbrug

Uddannelsen giver dig viden og handlemuligheder i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnose; psykiatrisk lidelse og misbrug.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejde med sindslidende med misbrug
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/5-10/5 + 22/5-23/5 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.137,-
Arbejde med sindslidende med misbrug
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 1/11-3/11 + 13/11-14/11 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Kursusmål

  • Deltageren kan observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren.
  • Deltageren kan endvidere på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer.
  • Deltageren kan derudover på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende.
  • Ligeledes kan deltageren i et brugerinddragelsesperspektiv støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer.
  • Deltageren kan på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger.
  • I det arbejde kan deltageren skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence.
  • Endelig kan deltageren vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m.