Arbejde med sindslidende med misbrug

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejde med sindslidende med misbrug
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 17/6-19/6 + 26/6-27/6 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Arbejde med sindslidende med misbrug
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 10/9-12/9 + 25/9-26/9 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Du får viden og handlemuligheder i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnose; psykiatrisk lidelse og misbrug. 

Du kan observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren.

Du kan endvidere på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer.

Du kan derudover på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende.

Du kan, i et brugerinddragelsesperspektiv, støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer.

Du kan på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger.

Du kan skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence.

Du kan vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejde med sindslidende med misbrug 40599