Arbejdet med børn i udsatte positioner

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet med børn i udsatte positioner
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/11-6/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Få konkrete ideer til, hvilke indsatser, aktiviteter og metoder du kan bruge i din arbejdet med børn i udsatte positioner og deres familier.

Du kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov i en given kontekst.

Du kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø.

Du kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere.

Du kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Holdstart den 4/11 2024 er et Garantikursus og afvikles med deltagerantal ned til minimum 5

Målgruppe

Pædagogiske assistenter og ufaglærte m.fl. i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder samt familieplejere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner