Arbejdet med børn i udsatte positioner

Efter endt uddannelse kan du i arbejdet med børn i udsatte positioner anvende viden om de mekanismer, der fremmer børns (0-12 år) muligheder for deltagelse i et inkluderende miljø i en given kontekst. Du får konkrete ideer til, hvilke indsatser, aktiviteter og metoder der kan anvendes i den pædagogiske praksis i arbejdet med børn i udsatte positioner og deres familier.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet med børn i udsatte positioner
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 6/3-8/3 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Arbejdet med børn i udsatte positioner
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 1/11-3/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

  • Deltageren kan – ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder samt risiko-udsathed – understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov i en given kontekst.
  • Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø.
  • Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske og socialpsykiatriske område, fx dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.