Arbejdet med for tidligt fødte børn

Et billede af to vuggestuebørn, der sidder og lytter til historielæsning.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet med for tidligt fødte børn
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 31/5-2/6 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,-
Arbejdet med for tidligt fødte børn
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/12-6/12 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
En lille pige holder en voksen.

Hvad lærer du?

Lær at udarbejde handleplan og observere senfølger hos det for tidligt fødte barn samt indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene.

Du kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel.

I samarbejde med pædagogen kan du udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet.

Du kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.

Du kan observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet.

Du kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Garantikursus

Holdet i perioden 6/3 - 8/3 er et Garantikursus og afholdes uanset antallet af tilmeldinger.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl.

Arbejdsmarkedsuddannelse

40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn