Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/6-27/6 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/12-17/12 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
StedFOA - LFS, Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø
Periode 16/12-17/12 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-

Hvad lærer du?

Lær at forebygge barnets/den unges/borgerens stress-belastning og minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder.

Du kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.

Du har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil.

Du kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel.

Du har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund.

Du har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv.

Du kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Målgruppe

Faglærte, ufaglærte og familieplejere der arbejder børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal