Arbejdet som dagplejer

Du får de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiver, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb. Du får viden om, hvordan du tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen i et anerkendende samspil med børnene og i forhold til at samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet som dagplejer
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 30/1-17/2 2023
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 9.077,-
Arbejdet som dagplejer
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/9-22/9 2023
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 8.951,-

Kursusmål

  • Tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer gennem barnets hverdag samt understøtte børnefællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet.
  • Etablere et relationelt anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer.
  • Have fokus på børn med særlige behov og understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  • Indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog i forhold til forældresamarbejdet.
  • Handle ud fra lovgrundlag for dagtilbud, kommunale og lokale retningslinjer, i relation til den pædagogiske praksis i dagplejen, og forholde sig til de særlige vilkår, der er ved primært at arbejde alene og i eget hjem
  • Samarbejde med dagplejere og dagplejepædagogen om fælles aktiviteter og kontinuerligt justere og udvikle dagplejens pædagogiske praksis, herunder de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om indsatser i relation til børns trivsel og udvikling.
  • Handle på pædagogiske udfordringer, planlægge, reflektere over og evaluere egen pædagogisk praksis, herunder arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og evalueringsmetoder.

Målgruppe

Dagplejere i offentlige og private dagtilbud.