Arbejdet som dagplejer

Sted
Dato
Varighed
Pris
Arbejdet som dagplejer
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 28/8-15/9 2023
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 8.951,-

Hvad lærer du?

Lær om fælles pædagogisk grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiv, fællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.

Du kan tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer gennem barnets hverdag samt understøtte børnefællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet.

Du kan etablere et relationelt anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer.

Du kan have fokus på børn med særlige behov og understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Du kan indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog i forhold til forældresamarbejdet.

Du kan handle ud fra lovgrundlag for dagtilbud, kommunale og lokale retningslinjer, i relation til den pædagogiske praksis i dagplejen, og forholde sig til de særlige vilkår, der er ved primært at arbejde alene og i eget hjem.

Du kan samarbejde med dagplejere og dagplejepædagogen om fælles aktiviteter og kontinuerligt justere og udvikle dagplejens pædagogiske praksis, herunder de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.

Du kan indgå i et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om indsatser i relation til børns trivsel og udvikling.

Du kan handle på pædagogiske udfordringer, planlægge, reflektere over og evaluere egen pædagogisk praksis, herunder arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og evalueringsmetoder.

Garantikursus

Holdet med start 28/8 2023 er et Garantikursus og afholdes uanset antallet af tilmeldinger.

Målgruppe

Dagplejere i offentlige og private dagtilbud.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49848 Arbejdet som dagplejer