Barnets første 1000 dage

Sted
Dato
Varighed
Pris
Barnets første 1000 dage
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 1/6-2/6 + 9/6 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Barnets første 1000 dage
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 28/8-29/8 + 7/9 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Hvad lærer du?

Lær at tilrettelægge trygge, udviklende læringsmiljøer for de yngste børn og at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene og forældrene.

Du har faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.

Du kan anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.

Du kan indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.

Du kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere, samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49923 Barnets første 1000 dage