Børn med sproglige ud-fordringer 3

Pige med downs syndrom
Sted
Dato
Varighed
Pris
Børn med sproglige udfordringer 3
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/11-28/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Få redskaber til at forstå det enkelte barns vanskeligheder og hvordan barnet kan støttes i samarbejde med forældre og kolleger.

Du har indsigt i de mest udbredte årsager til verbale og nonverbale sprogvanskeligheder og kan herigennem bidrage til at vurdere, hvilke børn der har brug for særlig støtte.

Du har redskaber til at iagttage børnenes evne til at udtrykke sig og kan derigennem medvirke til at vælge den støtte, som det enkelte barn har brug for.

Du har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte.

Du kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger, forældre og talepædagoger om at styrke børnenes sprogudvikling.

Målgruppe

Medarbejdere der har en del viden om børns sproglige udvikling.

Det anbefales derfor, at du har gennemført AMU-fagene:

48731: Børns sproglige udvikling 1
og
48732: Børns kommunikation og sprog 2

Arbejdsmarkedsuddannelse

48733 Børn med sproglige udfordringer