Børn med sproglige udfordringer 3

Efter endt uddannelse vil du have indblik i, hvorfor nogle børn har sproglige udfordringer. Du vil have redskaber til at forstå det enkelte barns vanskeligheder og hvordan barnet kan støttes i samarbejde med forældre, kolleger og andre fagpersoner.

Pige med downs syndrom
Sted
Dato
Varighed
Pris
Børn med sproglige udfordringer 3
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/6-14/6 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Børn med sproglige udfordringer 3
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 20/11-22/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

Deltageren har indsigt i de mest udbredte årsager til verbale og nonverbale sprogvanskeligheder og kan herigennem bidrage til at vurdere, hvilke børn der har brug for særlig støtte.

Deltageren har redskaber til at iagttage børnenes evne til at udtrykke sig og kan derigennem medvirke til at vælge den støtte, som det enkelte barn har brug for.

Deltageren har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte.Deltageren kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger, forældre og talepædagoger om at styrke børnenes sprogudvikling.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns sproglige udvikling.

Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelserne 48731: Børns sproglige udvikling 1 og 48732: Børns kommunikation og sprog 2 eller besidder tilsvarende kvalifikationer.