Børn, natur og udeliv

Sted
Dato
Varighed
Pris
Børn, natur og udeliv
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/5-10/5 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Hvad lærer du?

Bidrag til børns naturvidenskabelige dannelse og bliv bevidst om betydningen af naturen som del af et pædagogisk læringsmiljø.

Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for natur, udeliv og science i den styrkede pædagogiske læreplan kan du:

  • Gribe spontane situationer eller gennemføre planlagte aktiviteter, hvor naturen bruges som et pædagogisk læringsmiljø og hvor børn aktivt inddrages i egen læring.

  • Bidrage til den grundlæggende naturvidenskabelige dannelse ved at understøtte børns nysgerrighed, leg og læring, der fordrer udforskning og fordybelse i bæredygtighed, naturen og dennes fænomener.

  • Reflektere over egen og kollegaers fagprofessionelle rolle i forhold til naturen som pædagogisk læringsmiljø.

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49793 Børn, natur og udeliv