Børn og unge med angst

Uddannelsen giver dig faglig viden og pædagogiske handlemuligheder i mødet med børn og unge med angst. Du lærer at skelne udviklings-/hverdagsangst fra angst, der har en sværhedsgrad, som belaster livsmulighederne for barnet eller den unge. Du bliver præsenteret for metoder til det støttende arbejde omkring barnet.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Børn og unge med angst
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 22/2-23/2 2023
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.409,60,-

Kursusmål

  • Deltageren kan, på baggrund af faglig viden om angst, skelne mellem patologisk angst og udviklings-/hverdagsangst, som er almindeligt forekommende hos børn og unge
  • Deltageren kan handle på symptomer og kan arbejde understøttende med metoder og indsatser i et tværfagligt, inkluderende miljø om barnet eller den unge med angst.
    Herunder kan deltageren arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, skole og fritidsområdet i barnets sociale fællesskaber for at hindre isolation og udsathed
  • Deltageren kan inddrage barnet eller den unge i indsatsen; herunder også i forhold til at sætte mål, der er meningsgivende og realistiske for barnet eller den unge
  • Deltageren kender egen rolle og funktion i arbejdet med børn og unge med angst og kan vurdere både muligheder og begrænsninger i hverdagslivet i henhold til angstens karakter.

Målgruppe

Pædagogisk personale på tilbud til børn og unge i alderen 0 - 18 år. Uddannelsen henvender sig til dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere og familieplejere.