Børns kommunikation og sprog 2

Efter endt uddannelse vil du – med afsæt i viden om barnets verbale og nonverbale sprogudvikling – kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at udvikle et nuanceret, selvstændigt og kreativt sprog samt evne til at kommunikere om deres følelser og oplevelser i fællesskabet.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Børns kommunikation og sprog 2
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 24/4-26/4 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Børns kommunikation og sprog 2
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 10/10-12/10 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

  • Deltageren kan – ud fra indsigt i barnets verbale og nonverbale sprogudvikling gennem den daglige kommunikation og tilrettelagte aktiviteter – styrke børns evne til at udtrykke sig nuanceret om tanker, oplevelser, følelser, behov og viden om verden.
  • Deltageren er bevidst om egen funktion som sproglig rollemodel og kan indgå i en dialog med børnene, hvor de får erfaringer med at aflæse, skabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.
  • Deltageren kan med udgangspunkt i børnenes interesser og nysgerrighed understøtte, at de udvikler deres evne til refleksion og til at udtrykke sig kreativt og selvstændigt gennem sproget.
  • Deltageren har viden om nærhed, konkrete erfaringer og fællesskabets betydning for sprogudviklingen og kan på denne baggrund skabe et sprogstimulerende læringsmiljø omkring børnene.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder inden for dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer som en del af deres praksis, og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns sproglige udvikling.

Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelsen 48731: Børns sproglige udvikling 1 eller besidder tilsvarende kvalifikationer.