Børns kommunikation og sprog 2

Sted
Dato
Varighed
Pris
Børns kommunikation og sprog 2
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 25/9-27/9 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Giv børn de bedste betingelser for at udvikle et nuanceret og kreativt sprog samt evne til at kommunikere om følelser og oplevelser.

Få viden om barnets verbale og nonverbale sprog og lær børnene at kommunikere om deres følelser og oplevelser i fællesskabet.

Du kan – ud fra indsigt i barnets verbale og nonverbale sprogudvikling gennem den daglige kommunikation og tilrettelagte aktiviteter – styrke børns evne til at udtrykke sig nuanceret om tanker, oplevelser, følelser, behov og viden om verden.

Du er bevidst om egen funktion som sproglig rollemodel og kan indgå i en dialog med børnene, hvor de får erfaringer med at aflæse, skabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.

Du kan med udgangspunkt i børnenes interesser og nysgerrighed understøtte, at de udvikler deres evne til refleksion og til at udtrykke sig kreativt og selvstændigt gennem sproget.

Du har viden om nærhed, konkrete erfaringer og fællesskabets betydning for sprogudviklingen og kan på denne baggrund skabe et sprogstimulerende læringsmiljø omkring børnene.

Målgruppe

Medarbejdere der har grundlæggende viden om børns sproglige udvikling.

Det anbefales derfor, at du har gennemført AMU-faget:

48731: Børns sproglige udvikling 1

Arbejdsmarkedsuddannelse

48732 Børns kommunikation og sprog 2