Børns motorik, sansning og bevægelse 1

Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 23/1-25/1 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 23/3-27/3 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 30/10-1/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-

Kursusmål

  • Deltageren kan forstå betydningen af børns udvikling af krop, sanser og bevægelse for at fremme barnets dannelse, trivsel og udvikling i børnefællesskaber.

  • Deltageren kan anvende viden om børns sansemotoriske udvikling til at understøtte hele barnets udvikling og trivsel.

  • Deltageren kan iværksætte initierede bevægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i børnegruppens aktuelle udviklingsniveau, motoriske kompetencer og bevægeglæde.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der ikke har arbejdet målrettet med læreplanstemaer og kun har mindre viden og praktisk erfaring med at arbejde med fokus på børns motorik, sanser og bevægelse.