Borgere med multisygdomme

Deltagerne får forståelse for kompleksiteterne i et hverdagsliv med multisygdomme og kan på baggrund heraf etablere frugtbare samarbejdsrelationer med den multisyge borger, der sigter mod sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt styrker den multisyge borgers oplevelse af sammenhæng, handlekompetence og meningsfuldhed.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Borgere med multisygdomme
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/2-17/2 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.137,-
Borgere med multisygdomme
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/10-20/10 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.137,-

Mål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere erhvervet og ny viden, håndtere kompleksiteten i arbejdet med borgere med multisygdomme.

Deltagerne kan:

  • Skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv
  • Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation
  • Tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser
  • Etablere frugtbare samarbejdsrelationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling
  • Støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdom
  • Omsætte sin udvidede generelle viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksis
  • Herudover kan deltagerne, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejdet med borgere med kronisk sygdom.