Borgere med multi­sygdomme

Sted
Dato
Varighed
Pris
Borgere med multisygdomme
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 14/10-16/10 + 28/10-29/10 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Ældre borger står på altanen og kigger ud.

Hvad lærer du?

Lær om kompleksiteterne i et liv med multisygdomme og styrk den multisyge borgers oplevelse af handlekompetence og meningsfuldhed.

Du kan skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv. 

Du kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation. 

Du kan tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser. 

Du kan etablere frugtbare samarbejdsrelationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling. 

Du kan støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdom. 

Du kan omsætte din viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksis. 

Du kan, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejdet med borgere med kronisk sygdom.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48402 Borgere med multisygdomme