Den styrkede pædagogiske læreplan

Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Den styrkede pædagogiske læreplan
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/1-18/1 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-
Den styrkede pædagogiske læreplan
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/3-15/3 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-
Den styrkede pædagogiske læreplan
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 21/8-23/8 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-
Den styrkede pædagogiske læreplan
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 14/11-16/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.974,20,-

Mål

  • Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
  • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
  • Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
  • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
  • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.