Den styrkede pædagogiske læreplan

Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Et billede af to drenge i dagsinstitution.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Den styrkede pædagogiske læreplan
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/8-21/8 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Mål

Lær at tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig.

Du får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.

Du kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Du får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Du kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.

Du kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48384 Den styrkede pædagogiske læreplan