Det meningsfulde liv – mennesker med demens

Sted
Dato
Varighed
Pris
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 24/10-26/10 + 2/11-3/11 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-

Hvad lærer du?

Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang samt demensfaglig forståelse og metoder lærer du at; 

Tage selvstændige initiativer og skabe vilkår for rammer til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter for mennesker med demens.

Planlægge relevante aktiviteter, der tager afsæt i menneskets livshistorie, personlighed og deraf oplevet meningsfuldhed, aktiv medvirken og mulighed for sociale relationer.

Anvende metoder til analyse, refleksion og evaluering af igangsatte aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov for meningsfuld aktivitet samt tegn på understimuli/overstimuli.

Identificere behov og inddrage mennesket med demenssygdom i brugen af relevant velfærdsteknologi med henblik på yderligere oplevet trivsel og livskvalitet.

Anvende relevante kommunikationsformer i aktiviteten i relationen til og samarbejdet med mennesket med en demenssygdom og dennes eventuelle pårørende.

Målgruppe

Personer, der er i job eller søger job som social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl., og som har erfaring med arbejdet med personer med demens.
Det anbefales, at man i forvejen har kendskab til arbejdet med mennesker med demens i egen praksis, og at man har en grundlæggende viden om demenssygdom svarende til arbejdsmarkedsuddannelsen "42673 Personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "44327 Omsorg for personer med demens" eller lignende kvalifikationer.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49241 Det meningsfulde liv - mennesker med demens