Det specialiserede voksenområde. Overbygningsuddannelse

Sted
Dato
Varighed
Pris
Overbygningsudd. det specialiserede voksenområde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/8-20/8 + 3/9-5/9 + 4/11-6/11 + 26/11-27/11 + 2/12-4/12 + 6/1-8/1 + 3/2-5/2 + 10/3-12/3 + 26/3-27/3 + 31/3-3/4 + 22/4-25/4 2024 - 2025
Varighed 32 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 22.574,-

Hvad lærer du?

Borgere, der er knyttet til det specialiserede voksenområde, har i stigende grad brug for støtte og omsorg til komplekse problemstillinger. Som medarbejder skal du fokusere på borgerens hverdagsliv og livskvalitet samtidig med, at du identificerer psykiatriske og somatiske problemstillinger.

Kompetencecenterets overbygningsuddannelse matcher den stigende kompleksitet og styrker din faglighed.

Overbygningen er opdelt i 3 temaer, der afholdes i korte moduler, i alt 32 dage. Vi kobler relevante emner og ny viden fra voksenhandicapområdet, det somatiske, samt det socialpsykiatriske område. Vi tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger, og arbejder med forskellige pædagogiske og kreative metoder.

Hvad lærer du?

Tema 1 - Sundhedsproblemer

Identificere og handle på aldersbetingede sygdomme og behov hos voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i det specialiserede område.

Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt opnå forståelsen af kompleksiteten i arbejdet med den mulitisyge borger


Tema 2 - Netværk og samarbejde

Arbejde systematisk med inddragelse, som en grundlæggende dimension i den social- og specialpædagogiske praksis.

Anvende en neuropædagogisk tilgang som redskab i det pædagogiske arbejde


Tema 3 - Hverdagsliv og civilsamfund

Inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder til at støtte socialt sårbare borgere, så de kan deltage i sociale og kulturelle sammenhænge.

Indsigt i recovery-begrebet og kan anvende metoder, der fremmer den sindslidendes mulighed for at komme sig.

Målgruppe

For dig, der arbejder på det specialiserede voksenområde.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejde med recovery i psykiatrien - 40597

Medvirken ved medicinadministration - 49489

Voksenhandicap og demens - 22038

Borgere med multisygdomme - 48402

Samarbejde med pårørende 45602

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arb. - 44859

Socialpædagogiske og aktiverende metoder - 40600