Dokumentation og evaluering - pædagogisk/SOSU-arbejde

Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

Nærbillede af hænder på tastatur
Sted
Dato
Varighed
Pris
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 14/6-16/6 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.806,95,-

Kursusmål

  • Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde.
  • Deltageren har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer.
  • Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis.
  • Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner.