Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Sted
Dato
Varighed
Pris
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 9/12-10/12 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-

Hvad lærer du?

Lær hvordan du med udgangspunkt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer kan tilrettelægge og evaluere den pædagogiske praksis.

Du får kendskab til konkrete evalueringsformers muligheder, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Du kan med udgangspunkt i refleksion, konkrete evalueringsformer og inddragelse af børneperspektiver i den daglige pædagogiske praksis, arbejde med evalueringskultur og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personlige, kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.

Du kan arbejde med at udvælge meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet som en del af at udvikle evalueringskulturen.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49857 Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud