Faglig fordybelse i demens

Ældre borger står på altanen og kigger ud.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Faglig fordybelse i demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 25/9-27/9 + 10/10-11/10 + 22/10-25/10 + 6/11-8/11 + 18/11-19/11 + 26/11-28/11 + 5/12-6/12 2024
Varighed 19 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 12.287,80,-
Faglig fordybelse i demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 25/9-27/9 + 10/10-11/10 + 22/10-25/10 + 6/11-8/11 + 18/11-19/11 + 26/11-28/11 + 5/12-6/12 2024
Varighed 19 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 12.287,80,-

Hvad lærer du?

Få dybdegående viden om demenssygdommes tegn og forløb og styrk kvaliteten i samarbejdet med borgeren med demens, de pårørende og dine kollegaer.

Du får kompetencer til at:

  • blive resurseperson for demente, deres pårørende og for dine kolleger
  • analysere, tilrettelægge, udføre og dokumentere indsatsen i forhold til mennesker med komplekse demensforløb
  • rådgive og vejlede mennesker med en demenssygdom
  • arbejde inden for lovgivningen og forholde dig til etiske dilemmaer
  • udarbejde socialpædagogiske handleplaner
  • indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens.

Målgruppe

Social- og sundheds hjælpere og -assistenter, der ønsker at fordybe sig i arbejdet med personer med demens og som evt. ønsker rollen som demensvejleder.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Personer med demens, sygdomskendskab, 5 dage, 42673

Det meningsfulde liv - mennesker med demens, 5 dage, 49241

Magt og omsorg, 4 dage, 44627

Samarbejde med pårørende, 3 dage, 45602

Projektorienteret arbejde, 2 dage, 45988