Farmakologi i psykiatrien

Sted
Dato
Varighed
Pris
Farmakologi i psykiatrien
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/11-22/11 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

På uddannelsen får du kompetencer til at administrere psykofarmaka.
Du får øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt om farmakokinetik og farmakodynamik, således at du kan observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande.
Du får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Du kan varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet med borgere/patienter med psykisk sygdom.

Du kan:

- inddrage sin øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren / patienten med en psykisk lidelse.

- observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).

- handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.

- anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner

- handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering

- kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplaner

Derudover har du kendskab til medicinpædagogik i forhold til compliance.

Du kan endvidere sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Målgruppe

Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område.

Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48102 - Farmakologi i psykiatrien