Forløb - Intro til det specialiserede socialområde (1)

Sted
Dato
Varighed
Pris
Forløb - Intro til det specialiserede socialområde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 27/8-28/8 + 3/9-4/9 + 25/9-26/9 2024
Varighed 6 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 4.654,50,-
Forløb - Intro til det specialiserede socialområde
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 27/8-28/8 + 3/9-4/9 + 25/9-26/9 2024
Varighed 6 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 4.654,50,-

Hvad lærer du?

Du lærer

- at samarbejde med andre faggrupper i indsatserne, og har kendskab til dokumentationspligten i samarbejdet om og med borgeren.

- om forskellige funktionsnedsættelser som borgerne i det specialiserede socialområde kan have.

- at samarbejde med borgeren, sådan at han eller hun kan få størst mulig trivsel i sit liv.

- at kunne observere på ændringer i sundhedstilstand hos en borger med funktionsnedsættelse.

- om metoder til netværkssamarbejde omkring borgeren samt hvordan du sammen med andre faggrupper kan medvirke til dokumentation om borgerens udvikling.

Målgruppe

Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Intro, specialiserede social-område: samarbejde nr. 22032

Intro, specialiserede social-område: funktionsneds nr. 22040

Intro specialiserede social-område: sundhedsindsats nr. 22041