Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Sted
Dato
Varighed
Pris
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/12-17/12 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-

Hvad lærer du?

Hvordan og hvorfor de hygiejniske principper skal bruges i dagligdagen, herunder hvordan du kan være med til at afbryde smitteveje, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.

Du kan forebygge smittespredning på institutioner og i den enkelte borgers hjem i socialt og pædagogisk arbejde. På baggrund af viden om hygiejniske principper, smittemåder, smitteveje og afbrydelse af smitteveje, kan du anvende generelle smitteforebyggende forholdsregler, herunder udføre korrekt håndhygiejne samt anvende de mest kendte desinfektionsmidler.

Du kan handle hensigtsmæssigt på baggrund af kendskab til de mest almindelige infektioner og smitsomme sygdomme, herunder multiresistente bakterier. Eksempelvis kan du anvende værnemidler og isolationsregime, ligesom du opnår en forståelse for, hvornår det er relevant at behandle med antibiotika.

Du kan forholde sig til de dilemmaer, de smitteforebyggende forholdsregler giver i hverdagen. Du kan ligeledes videregive viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen til nyt personale og praktikanter, samt gøre opmærksom på, at god hygiejne er en naturlig del af arbejdet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige og private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096