Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen

Et billede af social-og sundhedsassistent, der snakker med en borger i en kørestol.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 2/5-4/5 + 9/5-10/5 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/5-4/5 + 11/5-12/5 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Social-og sundhedsassistentelev sidder med en borger i et plejecenter.

Hvad lærer du?

Lær om de basale opgaver hos borgeren på plejehjem eller hjemmepleje og få viden om etik, kommunikation og omsorg i mødet med borgerne.

Du får viden om arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, mødet med borgere og pårørende samt får viden om tværfaglige samarbejdspartnere.

Du får viden om, hvordan du møder borgeren i borgerens hjem på en omsorgsfuld og professionel måde, med viden om etik og kommunikation.

Du kan handle korrekt ud fra lovgivning om tavshedspligt og lovgrundlag for delegering til medhjælp, herunder udlevering af medicin.

Du får forståelse for aldringens betydning for borgerens kognitive og fysiske funktionsniveau, og får viden om borgeren som har en demenssygdom.

Du kan anvende denne forståelse og viden i samarbejdet med borgeren om ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx af- og påklædning, mund- og tandpleje, mobilisering samt støtte til at spise og drikke.

Du får forståelse for løsning af praktiske opgaver i hjemmet, fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens hjem.

Du kan anvende basal viden om hygiejniske principper for at kunne løse de praktiske opgaver, såsom korrekt håndhygiejne og egen hygiejne.

Du kan anvende ergonomiske principper såvel i forbindelse med løsning af praktiske opgaver hos borgeren som støtte til borger ved almen aktivitet.

Du kan observere de mest almindelige symptomer på ændret tilstand og adfærd hos kendt borger og kan videregive disse observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.


Målgruppen skal løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp på plejecentre og i hjemmeplejen. Det kan fx være voksne som via jobcenter ønsker uddannelse eller arbejde i ældreplejen eller voksne over 18 år som ansættes i ferie/weekend vikariater.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje 49980