Kliniske opgaver i almen praksis

Sted
Dato
Varighed
Pris
Kliniske opgaver i almen praksis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 11/10-12/10 + 18/10-20/10 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-
Kliniske opgaver i almen praksis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/2-14/2 + 22/2-23/2 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-
Kliniske opgaver i almen praksis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 29/5-4/6 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-
Kliniske opgaver i almen praksis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 3/9-5/9 + 12/9-13/9 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-

Hvad lærer du?

Du får indsigt i almen praksis og social- og  sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På den baggrund kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis.

Du har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og transport af blodprøver.

Du kender de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå.

Du kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG´et om.

Du har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri. Du kan endvidere observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå.

Du kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, og kender virkning og bivirkning af dem og kan observere herfor samt handle herpå.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter der arbejder i almen Praksis

Arbejdsmarkedsuddannelse

Kliniske opgaver i almen praksis 48093