Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Få forståelse for konflikters opståen, udvikling og kompetencer til at håndtere og afslutte dem.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 25/10-27/10 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.087,55,-

Hvad lærer du?

I det daglige arbejde kan du genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning.

Endvidere kan du medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter.

Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan du bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

Du kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Målgruppe

Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Konflikthåndtering i sosu-arbejde 41687