Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Sted
Dato
Varighed
Pris
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/8-15/8 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 22/10-23/10 + 4/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Lær at anvende relevante metoder og redskaber i kvalitetsarbejdet, så du løbende kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Og bliv mere bevidst om din egen rolle i samarbejdet om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet.

Du kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i leverede offentlige velfærdsydelser med borgeren eller barnet i centrum.
I det arbejde kan du anvende relevante metoder og redskaber.
Du kan arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til principper, standarder og kvalitetsmål på centralt og decentralt niveau og med afsæt i rammer og værdier i gældende politikker og lovgivning.
På baggrund af kendskab til din egen rolle i udviklingen af kvalitet i det daglige arbejde, kan du samarbejde om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet og sammenholde dem med de muligheder for kvalitetsudvikling, som følger af politisk fastsatte mål og rammer. Du kan, i det interne og eksterne samarbejde, medvirke til at understøtte og udvikle kvalitet i overgange mellem de forskellige tilbud og ydelser.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med offentlige velfærdsydelser inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Arbejdsmarkedsuddannelse

46977 - Kvalitet i offentlige velfærdsydelser