Magt og omsorg

Sted
Dato
Varighed
Pris
Magt og omsorg
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/4-18/4 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.430,80,-
Magt og omsorg
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 15/4-18/4 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.430,80,-

Hvad lærer du?

Målet er, at du i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Du kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Du kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen.

Du kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt.

Du kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.

Målgruppe

Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Magt og omsorg 44627