Magt og omsorg

Uddannelsens mål er, at deltageren i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Magt og omsorg
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 23/1-24/1 + 2/2-3/2 2023
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.332,60,-

Kursusmål

  • Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.
  • Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen.
  • Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt.
  • Deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.

Målgruppe

Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere.