Medvirken ved medicinadministration

Sted
Dato
Varighed
Pris
Medvirken ved medicinadministration
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 18/6-20/6 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-
Medvirken ved medicinadministration
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/10-18/10 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-
Medvirken ved medicinadministration
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/12-4/12 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Efter uddannelsen kan du medvirke ved medicinadministration inden for dit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i instrukser og gældende lovgivning.

Du kan medvirke ved medicinadministration, herunder:

udlevere medicin og hjælpe borgeren med at indtage denne korrekt.

observere og reagere på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den medicinske behandling og på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner.

samarbejde med borgeren om at indtage medicinen korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og ønsker.

handle ud fra bevidsthed om eget ansvars- og kompetenceområde og kan arbejde ud fra arbejdspladsens instrukser, herunder delegeringsansvar i henhold til gældende lovgivning.

dokumentere og videregive relevante observationer ved forandringer i borgerens tilstand og ved afvigelser ved medicingivning. Du har kendskab til utilsigtede hændelser.

samarbejde med borgeren om videregivelse af relevante informationer til pårørende, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere ud fra gældende lovgivning.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan fx være social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere eller familieplejere, der fx arbejder inden for det nære sundhedsvæsen, på dagtilbudsområdet, eller på specialområdet.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Medvirken ved medicinadministration 49489