Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

Sted
Dato
Varighed
Pris
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 10/12-12/12 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan du mindsker skader og forebygger udviklingen af et rusmiddelmisbrug hos mennesker med udviklingshæmning og deres omgivelser.
Efter uddannelsen kan du lægge op til og invitere til pædagogiske aktiviteter, der understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau.

På baggrund af tegn på rusmiddelmisbrug kan du arbejde forebyggende og skadereducerende, herunder modvirke social eksklusion af mennesker med udviklingshæmning.
Med afsæt i borgerens interesser og funktionsniveau kan du lægge op til og invitere til aktiviteter, der så vidt muligt understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau.
I det arbejde har du du forståelse for din egen rolle og handlemuligheder mellem borgerens ret til selvbestemmelse og den professionelles omsorgspligt.

Du har indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for arbejdet og kan på baggrund heraf understøtte dag- eller botilbuddets politikker.

Du kan orientere og samarbejde med pårørende, kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere omkring borgeren.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der som del af det pædagogiske arbejde er i kontakt med mennesker med udviklingshæmning med rusmiddelmisbrug. Eksempelvis værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter m.fl.

Arbejdsmarkedsuddannelse

44863 - Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug