Neuro-pædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Sted
Dato
Varighed
Pris
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/5-17/5 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/8-17/8 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Hvad lærer du?

Du lærer at anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Du får indblik i hjernens funktioner og sanseintegration og lærer at tage afsæt i den enkeltes behov og udviklingsmuligheder.

Med udgangspunkt i en grundlæggende viden om hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration kan du observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I dette arbejde kan du tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.

Desuden kan du videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Garantikursus

Holdet i perioden 15/5 - 17/5 er et Garantikursus og afholdes uanset antallet af tilmeldinger.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre – herunder ældre med demens.


Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 44859