Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 10/1-12/1 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/5-17/5 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/8-17/8 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

  • Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.
  • Med udgangspunkt i en grundlæggende viden om hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
  • I dette arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.
  • Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre – herunder ældre med demens.


Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.