Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

To børn der leger.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/11-20/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Du lærer at skabe trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læring hos barnet, den unge og voksne samt at reflektere over din egen rolle.

Du kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde.

Du kan forholde dig og medvirke til udvikling af trivselsfremmende miljøer, der med afsæt i neuropædagogisk viden og en grundlæggende forståelse af hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration, tilgodeser menneskets læringspotentiale og udvikling.

Du kan, med afsæt fra et neuropædagogisk perspektiv, reflektere over og analysere egen rolle i det relationelle samspil, så trivslen fremmes mellem barnet/den unge eller den voksne.

Holdet med start den 2/9 2024 er et Garanti-kursus. Det betyder at kurset gennemføres med helt ned til 5 tilmeldte

 

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demenssygdom. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 48563