Omsorg for personer med demens

Sted
Dato
Varighed
Pris
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 13/5-15/5 + 28/5-29/5 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.130,50,-
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/8-21/8 + 28/8-29/8 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.130,50,-
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/12-4/12 + 16/12-17/12 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.130,50,-

Hvad lærer du?

Lær om symptomer på demenssygdom og tilrettelæg dit samarbejde med borgeren ud fra borgerens livshistorie og hverdagsliv

Efter uddannelsen kan du;

Varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. Og yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag.

Genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet.

Tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger.

Har du viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt.

Gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger og yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. Du kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer.

Forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Omsorg for personer med demens 44327