Omsorg for personer med demens

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 16/1-18/1 + 25/1-26/1 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.858,25,-
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/3-15/3 + 29/3-30/3 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.818,75,-
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/9-20/9 + 5/10-6/10 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.818,75,-
Omsorg for personer med demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 20/11-22/11 + 30/11-1/12 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.500,-

Kursusmål

Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag.

Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet.

Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger.

De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt.

Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens.

De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

Målgruppe

Adgang til kurset har social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.