Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

Sted
Dato
Varighed
Pris
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 19/8-22/8 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.554,40,-

Hvad lærer du?

Formålet med uddannelsen er, at du opnår viden om de socialpædagogiske tilgange til arbejdet i leve- og bomiljøer.

Du kan skabe et hverdagsliv sammen med beboerne med baggrund i beboernes livshistorie.

Du kan medvirke til, at aktiviteter i og uden for leve- og bomiljøerne bliver tilpasset beboernes muligheder og behov.

Du kan støtte beboernes mestringsevne og anvende anerkendende og værdsættende arbejdsmetoder i forhold til beboerne, deres pårørende og andre samarbejdspartnere.

Du kan arbejde i forhold til de lokalt besluttede rammer og det lovmæssige grundlag derfor.

 

Målgruppe

Deltagerne skal have arbejdserfaring fra leve-bo-miljøer for ældre eller lignende.

Arbejdsmarkedsuddannelse

44784 - Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer