Oplæringsvejleder af PAU- & sosuelever - særlig indsats

Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 24/9-26/9 + 7/10-8/10 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med oplæringen på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Efter uddannelsen kan du: 

planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. Eksempelvis elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan du inddrage relevante samarbejdspartnere.

respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer.

tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. I det arbejde kan du desuden reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø.

Målgruppe

Du er uddannet oplæringsvejleder

Arbejdsmarkedsuddannelse

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats 42923