Oplærings-vejleder i tvær-professionelle lære-processer

Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 11/11-13/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Efter uddannelsen kan du vejlede i tværprofessionelle læreprocesser for SOSU-elever. Du bliver i stand til at opfange tværprofessionelle samt tværsektorielle læresituationer, hvor eleven kan anvende faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser i relation til det tværprofessionelle samarbejde.

Efter uddannelsen kan du:

Forstå og skelne mellem begreberne flerfaglighed, tværfaglighed, tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde og anvende begreberne i vejledningen.

På baggrund af viden om samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsenet kvalificere vejledningen i forhold til elevens oplæringsmål for det tværprofessionelle samarbejde.

Udvælge læresituationer, hvor eleven kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. På baggrund af viden om og forståelse for facilitatorrollen, planlægge og facilitere tværprofessionelle læreprocesser.

Anvende redskaber til faglig kommunikation og dokumentation i relation til elevens tværprofessionelle læringsprocesser.

Målgruppe

Du er uddannet oplæringsvejleder

Arbejdsmarkedsuddannelse

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 49545