Oplærings-vejleder i tvær-professionelle lære-processer

Smilende elev.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/9-28/9 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 15/11-17/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Elev i hjemmeplejen står med en cykel.

Hvad lærer du?

Efter uddannelsen kan du vejlede i tværprofessionelle læreprocesser for SOSU-elever. Du bliver i stand til at opfange tværprofessionelle samt tværsektorielle læresituationer, hvor eleven kan anvende faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser i relation til det tværprofessionelle samarbejde.

Efter uddannelsen kan du:

Forstå og skelne mellem begreberne flerfaglighed, tværfaglighed, tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde og anvende begreberne i vejledningen.

På baggrund af viden om samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsenet kvalificere vejledningen i forhold til elevens oplæringsmål for det tværprofessionelle samarbejde.

Udvælge læresituationer, hvor eleven kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. På baggrund af viden om og forståelse for facilitatorrollen, planlægge og facilitere tværprofessionelle læreprocesser.

Anvende redskaber til faglig kommunikation og dokumentation i relation til elevens tværprofessionelle læringsprocesser.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 49545