Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 11/4-14/4 + 26/4-28/4 + 8/5-11/5 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 22/5-25/5 + 6/6-8/6 + 19/6-22/6 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 14/8-17/8 + 30/8-1/9 + 11/9-14/9 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 9/10-12/10 + 24/10-26/10 + 6/11-9/11 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 31/10-3/11 + 13/11-15/11 + 27/11-30/11 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 20/11-23/11 + 4/12-6/12 + 12/12-15/12 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-

Kursusmål

Deltageren kan:

  • tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.
  • i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.
  • forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
  • ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde.
  • identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.
  • bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
  • bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
  • anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.
  • planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.