Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/9-19/9 + 1/10-3/10 + 22/10-25/10 2024
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/10-11/10 + 21/10-23/10 + 4/11-7/11 2024
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 12/11-15/11 + 26/11-28/11 + 9/12-12/12 2024
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 3/2-6/2 + 19/2-21/2 + 3/3-6/3 2025
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 7/4-10/4 + 23/4-25/4 + 5/5-8/5 2025
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/5-15/5 + 26/5-28/5 + 16/6-19/6 2025
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 3/11-6/11 + 17/11-19/11 + 1/12-4/12 2025
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-

Hvad lærer du?

For oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Deltageren kan:

 • tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.
 • i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.
 • forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
 • ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde.
 • identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.
 • bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
 • bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
 • identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
 • anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet
 • anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.
 • planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe

Du har erfaring fra området og er/vil gerne være vejleder

Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49970 - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis