Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU

Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 12/11-15/11 + 26/11-28/11 + 9/12-12/12 2024
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.408,25,-

Hvad lærer du?

På basisuddannelsen for oplæringsvejledere, lærer du at tilrettelægger og gennemføre vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter.

Deltageren kan:

  • tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.
  • i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.
  • forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
  • ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde.
  • identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.
  • bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
  • bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
  • anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.
  • planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe

Du skal vejlede PA-elever

Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter.
Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49970 - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis