Oplærings-vejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSH

SOSU elev på cykel i hjemmeplejen
Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever for SSH
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 9/10-12/10 + 24/10-26/10 + 6/11-9/11 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-

Hvad lærer du?

Lær at tilrettelægge og gennemføre vejledning i forhold til udviklingen af kompetencer hos dine social- og sundhedshjælperelever

Efter uddannelsen kan du; 

tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.

i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.

forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.

ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde.

identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.

bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.

bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.

anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.

planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe

Du er eller skal være vejleder for social- og sundhedshjælperelever

Arbejdsmarkedsuddannelse

49970 Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis