Pædagogmedhjælpere i dagtilbud

Uddannelsen er en introduktion til at arbejde i dagtilbud. Efter uddannelsen kan du selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbuddet. Du får viden om børns grundlæggende behov og udvikling som en forudsætning for at fremme barnets trivsel, læring og dannelse. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/4-2/5 2023
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 9.077,-
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 11/9-15/9 + 25/9-27/9 + 9/10-13/10 + 23/10-24/10 2023
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 9.077,-

Kursusmål

Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud.

Deltageren:

  • Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag – med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb – og kan reflektere over pædagogiske værdier og etik i arbejdet med børn i dagtilbud.
  • Kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra viden om børns grundlæggende følelsesmæssige, sociale, kropslige, sproglige og kognitive udvikling.
  • Kan medvirke til at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med forståelse af det enkelte barns særlige udviklingsbehov og muligheder.
  • Kan arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og har kendskab til evalueringsmetoder.
  • Kan reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med barnet.
  • Kan indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og kan samarbejde med kolleger omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse og de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.
  • Kan indgå i positive hverdagsdialoger og daglige samtaler med barnets forældre omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og andre med tilsvarende funktioner.