Pædagog-medhjælpere i dagtilbud

Sted
Dato
Varighed
Pris
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/9-6/9 + 16/9-20/9 + 30/9-4/10 2024
Varighed 15 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 10.011,25,-

Hvad lærer du?

Bliv klogere på det pædagogiske arbejde med børn i dagtilbud.

Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan du, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud.

Du kan:

  • handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb, og reflektere over pædagogiske værdier og etik i arbejdet med børn i dagtilbud.
  • bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra viden om børns grundlæggende følelsesmæssige, sociale, kropslige, sproglige og kognitive udvikling.
  • medvirke til at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med forståelse af det enkelte barns særlige udviklingsbehov og muligheder.
  • arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og har kendskab til evalueringsmetoder.
  • reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med barnet.
  • indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse og de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi, og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.
  • indgå i positive hverdagsdialoger og daglige samtaler med barnets forældre omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Holdet med start den 2/9 2024 er et Garanti-kursus. Det betyder at kurset gennemføres med helt ned til 5 tilmeldte

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og andre med tilsvarende funktioner.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49777 - Pædagogmedhjælper i dagtilbud