Palliativ omsorg for mennesker med demens

Sted
Dato
Varighed
Pris
Palliativ omsorg for mennesker med demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/3-5/3 + 11/3-12/3 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.703,40,-
Palliativ omsorg for mennesker med demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 16/9-19/9 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.703,40,-

Hvad lærer du?

Du lærer at yde en helhedsorienteret pleje og medvirke til en værdig livsafslutning for den døende med demens, med afsæt i en etisk og velreflekteret praksis.

Du lærer at identificere symptomer og begivenheder, der markerer, at et menneske med demens er døende. Og kan selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje til mennesker med demens og sammen med deres pårørende medvirke til en værdig livsafslutning. 

Du kan aktivt indgå i en relation og i et samarbejde med borgeren og de pårørende og kender de særlige etiske dimensioner i forbindelse med døende borgere med demens og kan reflektere over egen praksis.

Du kender WHO's definition af palliation og kan basere dit arbejde og udarbejde handleplaner på en opdateret viden om lindring af plagsomme symptomer hos mennesker med demens og medvirke til en værdig livsafslutning uden unødige hospitalsindlæggelser.

Du kender din egen rolle i en teamorganiseret og tværfaglig indsats og kan bidrage til faglig sparring med kolleger og med handlemuligheder for den palliative indsats.

Du får viden om og lærer at være opsøgende i forhold til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, f.eks. gennem samtaler med kolleger.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens mv.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Palliativ omsorg for mennesker med demens 49637