Personlig hjælper og ledsager

Sted
Dato
Varighed
Pris
Personlig hjælper og ledsager
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 5/8-9/8 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.130,50,-
Personlig hjælper og ledsager
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 5/8-9/8 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.130,50,-

Hvad lærer du?

Du lærer at yde hjælp til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem.

Du lærer at forstå din professionelle rolle og dens betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og at samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning.

Du forstår hvorfor og hvordan du kan kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt.

Målgruppe

Deltageren har eller søger beskæftigelse som personlig hjælper eller lønnet ledsager.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Personlig hjælper og ledsager 40607