Pleje og behandling af diabetikere

Du vil opnå viden om palliationsbegrebet og indsigt i de aspekter, der knytter sig til det at have en livstruende sygdom. Der er ligeledes fokus på de hyppigst forekommende symptomer samt lindring af disse. Uddannelsen retter sig mod at give dig viden om og kompetencer til at kunne udføre sygepleje og omsorg til borgere med behov for palliativ indsats.

Mål

  • Deltageren kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsens og WHO's definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.
  • Deltageren kender social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den palliative sygepleje og omsorg – med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger – i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.
  • Deltageren kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for – i samarbejde med andre – at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.
  • Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom.
  • Deltageren kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.
  • Deltageren kan – i samarbejde med relevante samarbejdspartnere – rådgive og vejlede borgere og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt på f.eks. bosteder.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Pleje og behandling af diabetikere
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 20/2-22/2 + 2/3-3/3 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.858,25,-
Pleje og behandling af diabetikere
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/9-20/9 + 28/9-29/9 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.858,25,-