Portøren og hospitalsserviceassistenter som fast vagt

Sted
Dato
Varighed
Pris
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 29/1-2/2 + 12/2-16/2 2024
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 5.717,-
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 5/8-9/8 + 19/8-23/8 2024
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 5.717,-

Hvad lærer du?

Du lærer at udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. 

Du kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient. Du kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne.

Du kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. Du kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

Du kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer.

Du kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde.

Du kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten.

Du kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne.

Målgruppe

Portører og hospitalsserviceassistenter.

Det anbefales, at deltagerne har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hospitalserviceassistent kontakt m. psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt 44347