Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 11/1-13/1 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/4-21/4 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 11/9-13/9 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

  • Deltageren kan tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.
  • Deltageren kan omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetence.
  • Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring.
  • Deltageren kan anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf udvælge fokus for elevens læring

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.