Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/5-16/5 + 28/5-31/5 + 17/6-20/6 2024
Varighed 12 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 8.059,-
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 19/8-22/8 + 2/9 + 3/9-5/9 + 30/9-3/10 2024
Varighed 12 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 8.059,-
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/11-15/11 + 26/11-29/11 + 9/12-12/12 2024
Varighed 12 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 8.059,-

Hvad lærer du?

Du lærer at være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Du kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.

Du kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.

Du kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål.

Du kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis. Og du kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning. 

Du kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis, samt beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne. 

Du kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov. 

Du kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

 

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for vejledere, som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever. 

På uddannelsen skal der udarbejdes et skriftligt projekt.

Målgruppe

Det er max 5 år siden du har bestået oplæringsvejlederuddannelsen.

Du har haft elever i oplæring de seneste 2 år.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning 48381