Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - Overbygning

Elev smiler til kameraet
Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/9-7/9 + 18/9-21/9 + 2/10-5/10 2023
Varighed 12 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.307,60,-
En vejleder og SOSU assistent i hjemmeplejen.

Hvad lærer du?

Du lærer at være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Du kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.

Du kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.

Du kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål.

Du kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis. Og du kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning. 

Du kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis, samt beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne. 

Du kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov. 

Du kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever. 

Arbejdsmarkedsuddannelse

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning 48381