Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis.Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/9-7/9 + 18/9-21/9 + 2/10-5/10 2023
Varighed 12 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 7.307,60,-

Mål

  • Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer
  • Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål
  • Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis

  • Deltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning

  • Deltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis

  • Deltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne

  • Deltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov

  • Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.
Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.