Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Sted
Dato
Varighed
Pris
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 23/10-25/10 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Styrk dine refleksionsevner og vær med at justere og udvikle jeres pædagogiske praksis.

Du kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.

Du kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.

Du kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Målgruppe

Du arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske- og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 48729