Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Styrk dine refleksionsevner og vær med at justere og udvikle jeres pædagogiske praksis.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 29/11-1/12 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.087,55,-

Hvad lærer du?

Du kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.

Du kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.

Du kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske- og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet. Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 48729