Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

Sted
Dato
Varighed
Pris
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 24/10-25/10 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.551,50,-

Kursusmål

Lær at se om bag facaden via en ressourcefokuseret tilgang og med opmærksomhed på din egen rolle og den enkeltes trivsel og udvikling.

Efter uddannelsen:

Kan du anvende en ressourcefokuseret tilgang i det pædagogiske arbejde med henblik på at fremme trivsel, udvikling og livskompetencer i mødet med børn, unge og voksne.

Har du faglig viden om ressourcefokuserede metoder og kan anvende disse i samarbejde med barnet, den unge og voksne.

Kan du identificere ressourcer og styrkesider hos barnet, den unge og voksne - også i udfordrende situationer og hos personer, der har det svært, og på denne baggrund inddrage målgruppen i udvikling af nye handlemuligheder.

Kan du reflektere over egne holdningers betydning for synet på barnets eller borgerens kompetencer og handlemuligheder. I samarbejde med kollegaer kan du styrke og begrunde ressourcefokuserede indsatser.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. Medarbejderne kan eksempelvis være omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere og familieplejere, der arbejder i specialområdet eller dagtilbuds- og skole/fritidsområdet.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde 49774