Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en ressourcefokuseret tilgang i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i den ressourcefokuserede tilgangs betydning for barnets, den unges og voksnes trivsel og udvikling og ressourcefokuseret arbejde som begreb. Du lærer at se bag om adfærden, at være opmærksom på din egen rolle og øge din forståelse for den enkelte.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 1/2-2/2 2023
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 0,-
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 9/11-10/11 2023
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 0,-

Kursusmål

Deltageren:

- kan anvende en ressourcefokuseret tilgang i det pædagogiske arbejde med henblik på at fremme trivsel, udvikling og livskompetencer i mødet med børn, unge og voksne.

- har faglig viden om ressourcefokuserede metoder og kan anvende disse i samarbejde med barnet, den unge og voksne.

- kan identificere ressourcer og styrkesider hos barnet, den unge og voksne - også i udfordrende situationer og hos personer, der har det svært, og på denne baggrund inddrage målgruppen i udvikling af nye handlemuligheder.

- kan reflektere over egne holdningers betydning for synet på barnets eller borgerens kompetencer og handlemuligheder. Deltageren kan i samarbejde med kollegaer styrke og begrunde ressourcefokuserede indsatser.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. Medarbejderne kan eksempelvis være omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere og familieplejere, der arbejder i specialområdet eller dagtilbuds- og skole/fritidsområdet.